Srdce neohrozuje len cholesterol

Problém s cholesterolom má na Slovensku 58 % dospelých. Jeho hladinu ovplyvňuje obezita, častý stres, nedostatok pohybu a nevyvážená strava. Vaše srdce však ohrozujú aj ďalšie faktory.

Problémy so srdcom všeobecne označujeme ako srdcovo-cievne alebo kardiovaskulárne ochorenia (KVO). Sú najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku. A pritom stačí pár malých zmien v jedálnom lístku a v životnom štýle, ktoré pomôžu vášmu srdcu a zlepšia kvalitu vášho života.

Pozrite sa na rizikové faktory, ktoré ohrozujú vaše srdce.
Nadváha a obezita

Nadváha a obezita

Neprimerane vysoká telesná hmotnosť nie je pre vaše srdce dobrá, pretože zvyšuje rizikovosť faktorov, akými sú vysoký krvný tlak, vysoká hladina cholesterolu v krvi a cukrovka. Aj malé zníženie hmotnosti môže mať na vaše srdce pozitívny vplyv. Dôležité je poradiť sa s tým správnym odborníkom (napr. s nutričným terapeutom) o potrebných zmenách v jedálnom lístku a v životnom štýle, ktoré by mohli viesť k úprave vašej hmotnosti.

Nedostatek pohybu

Nedostatok pohybu

Rovnako ako ostatné svaly aj srdce je posilňované pohybom. A čím je silnejšie, tým pomalšie môže pracovať, keď vám v tele pumpuje krv. Menej sa tak namáha aj srdcovo-cievny systém, ktorý je zásluhou toho zdravší. Obzvlášť účinné sú chôdza, plávanie alebo tanec, pretože zamestnávajú tak srdce, ako pľúca. Navyše pri nich zapájate celé telo.

Stres

Stres

Stres nie je s vážnymi srdcovými problémami spojený priamo, ale spôsob, akým sa s ním vyrovnávame, napríklad fajčenie, konzumácia nezdravých jedál alebo prílišného množstva alkoholu, môže tiež ovplyvniť zdravotný stav srdca. Preto je dôležité naučiť sa vhodne odbúravať stres a tiež vedieť oddychovať.

Věk

Vek

Na zdravotný stav srdca má vplyv aj vek. Počas starnutia sa rizikové faktory hromadia a nebezpečenstvo vzniku srdcovo-cievnych ťažkostí sa zvyšuje.

Kouření

Fajčenie

Prestať s fajčením je jedno z najdôležitejších rozhodnutí, ktoré môžete pre svoje srdce urobiť. Fajčenie cigariet, hoci len jedinej za deň, môže zvýšiť riziko kardiovaskulárnych ochorení až o 50 %. Keď sa však rozhodnete prestať, budete sa cítiť lepšie oveľa rýchlejšie, ako si myslíte. Prospeje to nielen vášmu srdcu, ale aj vášmu zdraviu celkovo.

Vysoký krevní tlak

Vysoký krvný tlak

Zvýšený alebo vysoký krvný tlak sa dá jednoducho zistiť a následne regulovať zmenou jedálneho lístka a životného štýlu. U niektorých ľudí však musia prísť na rad aj lieky. Riziku zvýšenia krvného tlaku sa môžete brániť dodržiavaním zásad pestrej  vyváženej stravy a zdravého životného štýlu, ale aj udržiavaním optimálnej telesnej hmotnosti. Krvný tlak si dajte pravidelne skontrolovať u lekára.

Nadměrná konzumace alkoholu

Nadmerná konzumácia alkoholu

Pravidelná nadmerná konzumácia alkoholu je pre vaše srdce škodlivá, lebo môže spôsobovať vysoký krvný tlak, abnormálny srdcový rytmus a obezitu (alkoholické nápoje majú vysokú energetickú hodnotu). Preto je dôležité, aby ste v rámci starostlivosti o svoje srdce pili alkohol len zriedka a s mierou.

Rodinná anamnéza

Rodinná anamnéza

Záleží aj na tom, či členovia vašej najbližšej rodiny, t. j. otec, matka, brat alebo sestra, trpeli či trpia ochorením srdca. Pri určení vášho rizika je dôležitý vek, v akom sa u nich srdcové ochorenie vyskytlo. U otca a u brata ide o to, či sa u nich ochorenie srdca prejavilo pred 55. rokom veku, u matky a u sestry pred 65. rokom veku. Ak máte pozitívnu rodinnú anamnézu, je dôležité predchádzať ochoreniu srdca zmenami v jedálnom lístku a v životnom štýle.

Cukrovka

Cukrovka

Cukrovka má na stav vášho srdca výrazne negatívny vplyv. Umocňuje tiež účinky ostatných rizikových faktorov, akými sú fajčenie, vysoký krvný tlak alebo cholesterol a obezita. Správnou liečbou a pozitívnymi zmenami v jedálnom lístku a v životnom štýle však môžete tento vplyv obmedziť.

Prečítajte si, ako predchádzať ochoreniam srdca.