Kontakt

Upfield Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10, 821 08 Bratislava

IČO 47257121
spoločnost je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 5998/B

Vaše otázky posielajte cez webové stránky

www.upfield.com